O firmie

 

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy tą drogą przybliżyć Państwu charakter naszej działalności polegającej na sztucznym wylęgu piskląt kurzych.

Zakład Wylęgu Drobiu rozpoczął swoją działalność w roku 1971 jako podmiot gospodarczy wchodzący w struktury Spółdzielni Kółek Rolniczych z siedzibą w Szczańcu. Podstawową produkcją był sztuczny wyląg piskląt kaczych.

W roku 2001 po zmianach własnościowych zakład przyjął nazwę Zakład Wylęgu Drobiu Adam Bodek i po gruntownej modernizacji uzyskał w dniu 19.01.2001 zezwolenie Wojewody Lubuskiego na prowadzenie sztucznego wylęgu piskląt kurzych kierunku nieśnego i mięsnego.

Z uwagi na dużą elastyczność naszymi odbiorcami są zarówno więksi hodowcy drobiu jak i drobni odbiorcy indywidualni. Dostawy obejmują kurki z autoseksingu i po procesie seksowania, kogutki i brojlery. Zakład zajmuje się również sprzedażą piskląt kaczych i gęsi.  

Zależy nam przede wszystkim na zadowoleniu klienta i ciągłym doskonaleniu. Pisklęta wylęgane są z jaj dostarczanych przez uznane fermy reprodukcyjne. Zakład podlega pełnej obsłudze weterynaryjnej i obowiązkowo stosuje niezbędne szczepienia. Dostawa piskląt na miejsce do klienta przebiega z użyciem posiadanych środków transportu.

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie i zapraszamy do współpracy.

Z poważaniem

 Adam Bodek

Realizacja: borkowski.biz & bws